• Uued raamatud oktoobris II

    – Punishment in world history Peter N. Stearns Routledge, 2024 Raamat keskendub karistumeetoditele ja nende reformimisele läbi ajaloo olulisemate peatükkide. Alustatakse varastest küttimise ja korilusega tegelevatest tsivilisatsioonidest ning jõutakse välja tänapäeva, kus mõtiskletakse globaalsete karistusstandardite väljatöötamise üle. Raamat on väga hea materjal õppuritele ja teistele huvilistele, kes tahavad rohkem teada…